คมนาคม เตรียมขยายกฎหมายความเร็ว 120 กม./ชม. ครอบคลุม 4 ภาคของประเทศ เส้นทางกว่า 1,700 กม. ภายในปี 2564 ลดปัญหาการจราจรติดขัด 

213

คมนาคม เตรียมขยายกฎหมายความเร็ว 120 กม./ชม. ครอบคลุม 4 ภาคของประเทศ เส้นทางกว่า 1,700 กม. ภายในปี 2564 ลดปัญหาการจราจรติดขัด 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม (คค.) ร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เริ่มบังคับใช้กฎหมายความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยนำร่องช่วงแรกบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน – ต่างระดับอ่างทอง ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร วานนี้ (1 เม.ย.64) เป็นวันแรก ซึ่งจากการศึกษาความเร็วที่ปลอดภัยตามกายภาพของถนนในประเทศไทยพบว่าสามารถใช้ความเร็วได้ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ จะขยายผลการดำเนินโครงการกระจายไปในพื้นที่ 4 ภาคของไทย เส้นทางกว่า 1,700 กิโลเมตร ภายในปี 2564 นี้

รมว.คมนาคม ระบุด้วยว่า เมื่อเริ่มใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางต่างๆ แล้ว ทุกฝ่ายยังเห็นตรงกันว่า จำเป็นต้องอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องข้ามถนนด้วย โดยจะทยอยสร้างสะพานลอยข้ามถนนให้กับประชาชนที่จะใช้ข้ามได้ทั้งคน รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ รวมถึงมีสะพานกลับรถเพื่ออำนวยสะดวกแก่รถยนต์ด้วยเช่นกัน

Facebook Comments