blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ผลักดัน "ยาเลิกบุหรี่" เพื่อประชาชน บริการเลิกบุหรี่ครบวงจร ทุกสถานพยาบาล

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ผลักดัน “ยาเลิกบุหรี่” เพื่อประชาชน บริการเลิกบุหรี่ครบวงจร ทุกสถานพยาบาล

-

blank

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ผลักดัน “ยาเลิกบุหรี่” เพื่อประชาชน บริการเลิกบุหรี่ครบวงจร ทุกสถานพยาบาล

De1WGu.jpg ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) วันที่ 1 เม.ย. มีมติเห็นชอบผลักดันการให้บริการเลิกบุหรี่ครอบคลุมในประชาชนทุกสิทธิ พร้อมผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ เพื่อเพิ่มโอกาสเลิกบุหรี่สำเร็จยิ่งขึ้น

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมต้องการให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจรและทั่วถึงทุกจังหวัด เพราะคนสูบบุหรี่มีอยู่ทุกจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความตั้งใจของผู้สูบที่มีความต้องการเลิกสูบ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกจังหวัด หรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600
blank

Must Read

เชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วจังหวัด อีก 10,000 ราย ตั้งเป้าฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน...

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วจังหวัด อีก 10,000 ราย ตั้งเป้าฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 25 เมษายน นี้ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วงค์ตัน หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีน เข้ามาในรอบที่ 3 ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่...
error: Alert: Content is protected !!