Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่ สรุปการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2564 งดการเล่นสาดน้ำ-ขบวนแห่สรงน้ำพระ เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้แนวคิด "สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี”

เชียงใหม่ สรุปการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2564 งดการเล่นสาดน้ำ-ขบวนแห่สรงน้ำพระ เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี”

-


เชียงใหม่ สรุปการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2564 งดการเล่นสาดน้ำ-ขบวนแห่สรงน้ำพระ เน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี”

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปกิจกรรมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับประเพณีอันดีงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบต่อกันมา รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Dezpoa.jpg

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้กำหนด จัดงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สืบฮีตโตยฮอย เมืองเจียงใหม่ 725 ปี” ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยงดการเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองโดยเด็ดขาด แต่ยังคงการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ไว้ เช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ บริเวณด้านหน้าวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ , กิจกรรมยอสวย ไหว้สา พญามังราย ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ,พิธีขอขมาและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหม องค์มหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ณ ลานประตูท่าแพ ฯลฯ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนาสืบไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การลงทะเบียนในระบบไทยชนะ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1
2

Must Read

สธ.พบอาการโควิดใหม่ “ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น” เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์

สธ.พบอาการโควิดใหม่ "ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น" เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์ วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 522 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!