Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2564 นี้

เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2564 นี้

-


เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศ! ห้ามจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่สาธารณะ ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2564 นี้

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผัน ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจําปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อพิจารณากําหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจําปี 2564

คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ มีมติไม่เห็นชอบ ให้กําหนดพื้นที่ ผ่อนผันให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สําหรับการจําหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจําปี 2564 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

DL0pEN.jpg

Must Read

การรถไฟฯ เผยขอคืนตั๋วรถไฟได้เต็มราคา หากต้องการงดเดินทาง ช่วง 19-30 เม.ย. 64 ตามมาตรการควบคุมโควิด-19

การรถไฟฯ เผยขอคืนตั๋วรถไฟได้เต็มราคา หากต้องการงดเดินทาง ช่วง 19-30 เม.ย. 64 ตามมาตรการควบคุมโควิด-19 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรง ทำให้รัฐบาลต้องมีการยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทางระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงินตั๋วโดยสารได้เต็มราคา เพื่อเป็นการช่วยควบคุม...
error: Alert: Content is protected !!