เริ่มวันนี้‼ นำร่องเส้นทางแรก “ถนนสายเอเชีย” วิ่งได้ 120 กม./ชม. ตามกฎกระทรวงใหม่ ส่วนถนนสายอื่นยังวิ่งได้ 90 กม./ชม. หรือที่กำหนดไว้ตามเดิม

781

เริ่มวันนี้‼ นำร่องเส้นทางแรก “ถนนสายเอเชีย” วิ่งได้ 120 กม./ชม. ตามกฎกระทรวงใหม่ ส่วนถนนสายอื่นยังวิ่งได้ 90 กม./ชม. หรือที่กำหนดไว้ตามเดิม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน โดยกำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน- พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา – อ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก รวมระยะทาง 45.9 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะได้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ส่วนทางหลวงแผ่นดินเส้นอื่น ยังวิ่งได้ 90 กม./ชม เหมือนเดิม

สำหรับความเร็วที่กฎกระทรวงกำหนด มีดังนี้

-รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
-เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
-รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
-รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
-รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
-รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 110 กม./ชม.
-รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

ประกาศกำหนดเส้นทาง : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/069/T_0050.PDF

กฎกระทรวงกำหนดความเร็ว : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/A/017/T_0003.PDF