Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้"AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก" จราจรเชียงใหม่เผยได้ผลดี มีการสวมหมวกมากขึ้น เตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งเพิ่ม อ.ฝาง สันกำแพง สันป่าตอง และจอมทอง

“AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก” จราจรเชียงใหม่เผยได้ผลดี มีการสวมหมวกมากขึ้น เตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งเพิ่ม อ.ฝาง สันกำแพง สันป่าตอง และจอมทอง

-


“AI จับไม่สวมหมวกกันน็อก” จราจรเชียงใหม่เผยได้ผลดี มีการสวมหมวกมากขึ้น เตรียมขยายพื้นที่ติดตั้งเพิ่ม อ.ฝาง สันกำแพง สันป่าตอง และจอมทอง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น.  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ...ไพศาล นันตา รองบก..จว.เชียงใหม่ (รับผิดชอบงานจราจร) และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่.แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร) ภาคเหนือได้ประชุมสรุปข้อมูลระบบกล้องอัจฉริยะ หรือกล้องAi ใช้ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างวินัยให้กับผู้ขับขี่และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกล้องAi ถูกติดตั้งจุดสำคัญ 16 จุด ใน 5 อำเภอ คือ .เมือง , .แม่ริม , .สารภี , .หางดง และ .สันทราย ที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง .เมือง ที่มักเกิดอุบัติเหตุและพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนสูงกว่ากลางวัน โดยนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวครบรอบ 3 เดือนโดยระบบกล้องเอไอนี้จะมีระบบเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับหมวกนิรภัยเป็นหลัก ในการทดสอบมีสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมจุดที่มีการติดตั้งกล้อง Ai และสามารถลดสถิติของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้มากโดยจะมีโครงการขยายพื้นที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติม อำเภอฝาง-สันกำแพง-สันป่าตอง-จอมทอง โดยใช้กล้องAi ตรวจจับผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยต่อไป

เบื้องต้นมีข้อสรุปในที่ประชุมมีสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยมากขึ้นและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้มากและเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบในการถอดแผ่นป้ายหรือปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนในแบบต่างๆ ในโลกโซเชียลโดยนำข้อมูลดังกล่าวและได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะการใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายโดยจะนำข้อมูลสรุปผลของโครงการดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบต่อไปครับ

DGQAek.jpg

Must Read

1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป พร้อมออกใบขับขี่ระหว่างประเทศใหม่ ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น

1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป พร้อมออกใบขับขี่ระหว่างประเทศใหม่ ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก บอกว่า การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาเวียนนา 1968 ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 เพิ่มเติมจากใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 เดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาเจนีวา 1949 มีอายุ 1...
error: Alert: Content is protected !!