กบง.ไฟเขียว! ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

171

กบง.ไฟเขียว! ตรึงราคา LPG ออกไปอีก 3 เดือน บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบตรึงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ภาคครัวเรือน ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 โดยตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 14.37 บาท/กิโลกรัม เพื่อให้มีราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม
ซึ่งการการตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนนี้ จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์ราคา LPG ตลาดโลก มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วง เม.ย. – มิ.ย. 64 เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ทำให้ความต้องการใช้ก๊าซโพรเพน ซึ่งสารประกอบที่ใช้ผสมเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงด้วย
Facebook Comments