เตือนร้านค้า “ห้ามขายเหล้า ในวันอาสาฬฯ วันเข้าพรรษา ปรับ 1 หมื่น

2298
ห้ามขายเหล้า ห้ามขายเบียร์

     เตือนร้านค้า “ห้ามขายเหล้า ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกถึง 6 เดือน ปรับถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ยังช่วยลดการเกิดปัญหาสังคม เช่น อุบัติเหตุจราจร ความรุนแรงในสังคม รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ

    โดยกำหนดการห้ามจำหน่าย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ร้านค้าทุกแห่งต้องงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งหมด โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค จะร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจร้านค้าในพื้นที่ หากพบผู้ฝ่าฝืนให้ลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่ร้อยแปด รายงาน