เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 64 บัตรสีม่วงเลือกนายกเทศมนตรี บัตรสีมชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

592

เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 64 บัตรสีม่วงเลือกนายกเทศมนตรี บัตรสีมชมพูเลือกสมาชิกสภาเทศบาล

 

บัตรสีม่วง
>> ใช้สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องทำเครื่องหมาย และสามารถทำเครื่องหมายได้เพียงช่องเดียว หรือหมายเลขเดียว เท่านั้น

บัตรสีชมพู
>> ใช้สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องทำเครื่องหมาย โดยทำเครื่องหมายได้ไม่เกิน 6 หมายเลข

สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. เลือกตั้งสมาสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

Facebook Comments