เปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “สวนเจริญประเทศ” ปอดผืนใหญ่ผืนใหม่ของเมืองเชียงใหม่

เตรียมเปิดเป็นทางการ 28 ก.ค. 2562 นี้
สวนเจริญประเทศ” คือชื่อสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 9 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ของถนนชื่อเดียวกัน สิ่งที่น่าสนใจของพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ไม่ใช่ขนาดใหญ่ยักษ์ ดีไซน์จัดจ้าน หรือนวัตกรรมล้ำที่สุด

     แต่คือการเป็น “ปอด” ผืนใหญ่ผืนสุดท้ายของเมืองเชียงใหม่ที่คงอยู่ได้ด้วยพลังมวลชน แล้วพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ก็กลายเป็นสวนเจริญประเทศ เพราะผู้คนลงความเห็นให้ที่นี่เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งชุมชนและนักเรียนตัวน้อยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่องจากทางภาครัฐ ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการกลุ่มผู้ขับเคลื่อนจึงจัดการประกวดแบบตั้งต้นของส่วนนี้ขึ้นเองโดยมีข้อกำหนดคือขอให้มีสิ่งปลูกสร้างน้อย เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ก็เพื่อรักษาสีเขียวของพื้นที่ไว้

      สวนสาธารณะเจริญประเทศจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเชียงใหม่
เกิดจากการร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยภาคราชการ คือจังหวัดเชียงใหม่ กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นครเชียงใหม่ ภาคประชาชนคือสภาเมืองสีเขียว สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ  ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และผลักดันด้านการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะสีเขียวบนถนนเจริญประเทศ ด้วยความหวังที่ให้จะเป็นพื้นที่กักคาร์บอนทำหน้าที่เป็นปอดธรรมชาติและเป็นพื้นที่ที่สนองวิถีชีวิตของชาวเมืองในทุกวัย เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่สีเขียว การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงความคิดสร้างสรรของเยาวชนและประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่

หลายคนสงสัยมากชาวเชียงใหม่รวมกลุ่มกันได้อย่างไร สภาเมืองสีเขียวเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเป็นพื้นที่และกลไกลของภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการระดมทุนทำงานร่วมกับภาคราชการ เราถึงจับมือร่วมกันก้าวเดินผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ในช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างมีพลัง

ถึงตอนนี้ส่วนเจริญประเทศได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามหากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่คงอยู่คือเรื่องของสวนมหาชน ซึ่งพิสูจน์ว่าประชาชนมีพลังเพียงใด….