ขนส่งเชียงใหม่ เปิดรับชำระภาษีรถ ได้ที่เซ็นทรัลฯแอร์พอร์ต และศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางเชียงใหม่ 1 เม.ย. 64 นี้เป็นต้นไป

blank

ขนส่งเชียงใหม่ เปิดรับชำระภาษีรถ ได้ที่เซ็นทรัลฯแอร์พอร์ต และศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางเชียงใหม่ 1 เม.ย. 64 นี้เป็นต้นไป

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ขนส่งเชียงใหม่เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรบินสันเชียงใหม่ แอร์พอร์ต และศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีรถให้กับประชาชน จึงได้จัดให้มีบริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน หรือ “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop Thru for Tax” ตามโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลโรบินสันเชียงใหม่ สาขาแอร์พอร์ต ชั้น 2 ณ ศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 2 เปิดให้บริการเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 น. – 17.00 น.

-ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ทุกวันราชการ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 053-270412, 061-2682266, 061-2705454 และโทรศัพท์สายด่วน 1584