ศบศ.เคาะ 1 ก.ค. นี้ เปิด “ภูเก็ต” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว ก่อนขยายอีก 5 พื้นที่รวมเชียงใหม่ช่วงเดือน ต.ค. 64 นี้

blank

ศบศ.เคาะ 1 ก.ค. นี้ เปิด “ภูเก็ต” รับนักท่องเที่ยวต่างชาติฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัว ก่อนขยายอีก 5 พื้นที่รวมเชียงใหม่ช่วงเดือน ต.ค. 64 นี้

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำร่อง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยเปิดนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องกักตัว ตั้งเป้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1 แสนคน โดย จ.ภูเก็ต มีความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว

โดยเบื้องต้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีีนี้ คือช่วงเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว โดยต้องมีการกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 7 วัน ในลักษณะ 0+7 คือไม่ต้องกักตัวอยู่แต่ในห้อง แต่สามารถออกมาทำกิจกรรมต่างๆได้ภายในโรงแรมได้ และจะสามารถออกไปท่องเที่ยวได้ ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

ต่อมาในไตรมาส 3 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม นำร่องเฉพาะจังหวัดภูเก็ต (ภูเก็ต Sand Box) รับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว ส่วนกระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ยังคงต้องกักตัวภายในโรงแรม 7 วัน

และในไตรมาสที่ 4 นั้น พื้นที่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ ทั้งหมดจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรณีไม่ต้องกักตัวนั้น จะต้องมีแอปพลิเคชันที่ติดตามตัว รวมไปถึงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมีผลตรวจโควิดเป้นลบ ซึ่งเมื่อบินเข้ามาถึงพื้นที่แล้ว จะต้องมีการตรวจโควิดด้วย