สภานักศึกษา มช. ออกจดหมายเปิดผนึก ขอเข้าพบผู้บริหาร ทบทวนการออกแถลงการณ์ ชี้ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

blank

สภานักศึกษา มช. ออกจดหมายเปิดผนึก ขอเข้าพบผู้บริหาร ทบทวนการออกแถลงการณ์ ชี้ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเข้าพบผู้บริหารเพื่อทบทวนการออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบุว่า

จากกรณีที่มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการเก็บรื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อตั้งข้อซักถามต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือหากมีการดำเนินงานดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงอยากให้มีการจัดประชุมเพื่อพูดคุย ซักถามข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2554 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและความเข้าใจอันดีต่อกัน

สุดท้ายนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณา รับฟัง ชี้แจงด้วยจิตใจอันเป็นธรรมและดำเนินการโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
-สภานักศึกษา มช. ออกจดหมายเปิดผนึกจี้ อธิการบดี มช. และคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ หลังมีการบุกเก็บและรื้อถอนงานศิลปะนักศึกษายัดลงถุงดำจนผลงานเสียหาย ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว
-นักศึกษาวิจิตรศิลป์ มช. แถลงการณ์เรียกร้อง 6 ข้อ ให้ตั้ง คกก.สอบบุคลากรที่บุกยึดงานศิลปะ-แถลงขอโทษ-พิจารณาลาออกจากตำแหน่ง
-คณะวิจิตรศิลป์ มช. ออกแถลงการณ์ หลังเข้าเตรียมพื้นที่หอศิลป์ พบวัสดุอุปกรณ์ไม่ทราบเจ้าของ บางชิ้นหมิ่นเหม่ผิดกฎหมาย จึงเก็บรวบรวมไว้รอเจ้าของมารับคืน
-กลุ่มนักศึกษาวิจิตรศิลป์ มช. บุกห้องคณบดี เหตุบุกยึดผลงานศิลปะ ชี้ผลงานมีความเสรีทางการแสดงออก ด้านคณะวิจิตรศิลป์ มช. ออกแถลงชี้ผลงานบางชิ้นหมิ่นเหม่ผิดกฎหมาย หวั่นเกิดผลกระทบต่อคณะ
-ด่วน!! มช. แถลง ยืนยันบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ปฏิบัติตามหน้าที่ ปกป้องชื่อเสียงของนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยโดยรวม เป็นการกระทําโดยชอบแล้ว