การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดให้บริการ PEA Shop ที่พรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เริ่ม  1 เมษายนนี้

315

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดให้บริการ PEA Shop ที่พรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เริ่ม  1 เมษายนนี้

การไฟฟ้าภูมิภาคเชียงใหม่ หรือ Provincial Electricity Authority เตรียมเปิดให้บริการ PEA Shop  แห่งใหม่ ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ อาคาร A ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีการบริการมากมาย ได้แก่ รับชำระเงินค่าบริการต่างๆ รับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า รับคำร้องครบวงจร รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนอย่างทั่วถึงและปรับภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นหน่วยให้บริการที่ทันสมัย พร้อมบริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

Facebook Comments