คณะวิจิตรศิลป์ มช. ออกแถลงการณ์ หลังเข้าเตรียมพื้นที่หอศิลป์ พบวัสดุอุปกรณ์ไม่ทราบเจ้าของ บางชิ้นหมิ่นเหม่ผิดกฎหมาย จึงเก็บรวบรวมไว้รอเจ้าของมารับคืน

blank

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ออกแถลงการณ์ หลังเข้าเตรียมพื้นที่หอศิลป์ พบวัสดุอุปกรณ์ไม่ทราบเจ้าของ บางชิ้นหมิ่นเหม่ผิดกฎหมาย จึงเก็บรวบรวมไว้รอเจ้าของมารับคืน

จากกรณีที่มีการรายงานข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ หอศิลป์ มช. หลังมีกลุ่มบุคลากรณ์ของคณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้มีการเก็บและรื้อถอนผลงานศิลปะของนักศึกษา เก็บลงในถุงดำ จนเกิดความเสียหาย และในเวลาต่อมาทางกลุ่มนักศึกษาได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ภูพิงค์ฯ จนเกิดเป็นกระแสข่าว นั้น

ล่าสุดวันนี้(23 มีนาคม 2564) คณะวิิจิตรศิลป์ มช. ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคลได้เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณคณะวิจิตรศิลป์ และได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

คณะวิจิตรศิลป์ ขอชี้แจงว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. คณะฯ ได้เข้าเตรียมพื้นที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะฯ เพื่อเตรียมการจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งของคณะฯ และ สถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564

จากการเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ ได้พบวัสดุอุปกรณ์ บริเวณลานด้านหลังอาคารหอศิลปวัฒนธรรม จากการสอบถามนักศึกษาซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น แจ้งว่า ไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใด และไม่มีผู้ใดรับเป็นเจ้าของ คณะฯ ได้ทําการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว พบวัสดุบางรายการที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย (ธงชาติ ไทยที่ถูกดัดแปลงและมีข้อความที่ไม่เหมาะสม) ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาและคณาจารย์ของ คณะฯ โดยรวม จึงได้เก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อรอให้มารับคืนต่อไป

DAG5kk.jpg