สภานักศึกษา มช. ออกจดหมายเปิดผนึกจี้ อธิการบดี มช. และคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ หลังมีการบุกเก็บและรื้อถอนงานศิลปะนักศึกษายัดลงถุงดำจนผลงานเสียหาย ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว

blank

สภานักศึกษา มช. ออกจดหมายเปิดผนึกจี้ อธิการบดี มช. และคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ หลังมีการบุกเก็บและรื้อถอนงานศิลปะนักศึกษายัดลงถุงดำจนผลงานเสียหาย ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่อนจดหมายเปิดผนึกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์รื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระบุว่า

จากกรณีที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการเก็บรื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤติการณ์คือมีการเก็บและรื้อถอนผลงานศิลปะของนักศึกษาลงถุงขยะทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย โดยมิได้แจ้งหรือมีหนังสือคำชี้แจงใด ๆ อันอาจเป็นการละเมิดงานศิลปะของนักศึกษาและขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องจรรยาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อ 9 ที่กำหนดว่า อาจารย์พึงรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์อย่างกัลยาณมิตร เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ สนับสนุนให้ศิษย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ

ทั้งนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่เป็นตัวแทนสะท้อนเสียงของนักศึกษาขอตั้งข้อซักถามต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นและขอให้คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสาธารณะ พร้อมกันนี้ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อนักศึกษาโดยเร็วที่สุด เนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบกับทรัพย์สินของนักศึกษา และเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภานักศึกษาในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุดท้ายนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณาและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงต่อนักศึกษาโดยเร็วต่อไป

รายงานข่าวแจ้งต่ออีกว่าทางกลุ่มนักศึกษาที่โดนบุกมาเก็บงานศิลปะจนได้รับความเสียหาย ได้เดินทางไปยัง สภ.ภูพิงค์ฯ โดยระบุว่า เป็นการแจ้งความร้องทุกข์ในข้อกล่าวหา ร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ และข้อหาอื่นๆ กับบุคลากรที่มาเข้ามาเก็บผลงานศิลปะ

DDNTfV.jpg

163076923 413349796590602 2252554784229488815 o

DDu9cy.png