“ม.33 เรารักกัน” เงินเข้างวดแรกวันนี้ 1,000 บาท สามารถใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค. 64 นี้

blank

 “ม.33 เรารักกัน” เงินเข้างวดแรกวันนี้ 1,000 บาท!! สามารถใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค. 64 นี้

blank
โดยจะโอนเงินให้ทุกวันจันทร์จนครบ 4,000 บาท
– วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เงินเข้าอีก 1,000 บาท
– วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เงินเข้าอีก 1,000 บาท
– วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เงินเข้าอีก 1,000 บาท
– วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เงินเข้าอีก 1,000 บาท
สามารถใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค. 64 นี้