กระทรวงสาธารณสุข เผยยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนหรือมาขอรับบริการฉีดด้วยตนเองที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อและนัดหมาย

63

กระทรวงสาธารณสุข เผยยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนหรือมาขอรับบริการฉีดด้วยตนเองที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อและนัดหมาย

DOzMof.jpg

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
-หน่วยบริการประจำ
-แอปพลิเคชั่น ไลน์”หมอพร้อม”
-หากไม่มีสมาร์ทโฟน เจ้าหน้าที่และ อสม.จะไปชี้แจงและเชิญมารับวัคซีน