รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังไฟป่าที่ดับแล้ว ไม่ให้ปะทุซ้ำในจุดเดิม

221

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทำแนวกันไฟในพื้นที่หน้าผาสูงชัน เข้าถึงได้ยาก พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และสังเกตการณ์จนกว่าไฟจะดับสนิท เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในจุดเดิม

วันที่ 18 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยในวันนี้มีจุดความร้อนเกิดขึ้น จำนวน 40 จุด ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด เชียงดาว อมก๋อย ฝาง ไชยปราการ พร้าว แม่แจ่ม และแม่ออน โดยในส่วนของอำเภอแม่แตง เป็นจุดที่ลุกลามมาจากช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ (17 มี.ค. 64) จำนวน 6 จุด ในเขตป่าอนุรักษ์ ส่วนที่อำเภอไชยปราการ เกิดขึ้น 2 จุด คือที่บ้านมะขามป้อม ตำบลศรีดงเย็น ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไฟป่าผาแดงและหน่วยป้องกัน ชม.4 ปางมะขามป้อม ได้เข้าถึงพื้นที่แล้ว แต่ด้วยบริเวณดังกล่าวเป็นหน้าผาสูง จึงได้มีการจัดกำลังเฝ้าระวัง ซึ่งหากสามารถเข้าดับไฟได้ก็จะดำเนินการดับทันที และอีกจุดคือที่บ้านใหม่ หนองบัว เจ้าหน้าที่ได้เข้าถึงพื้นที่แล้วเช่นกัน

162017030 842210929699932 2049392408436818852 o

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้มีการทำแนวกันไฟ กรณีพื้นที่เป็นหน้าผาสูงชัน และเข้าถึงได้ยาก พร้อมจัดกำลังพลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และให้สังเกตจนกว่าไฟจะดับสนิท เพื่อไม่ให้ไฟเกิดการปะทุซ้ำในจุดเดิม ขณะเดียวกันก็ได้เน้นย้ำไปยังหน่วยดับไฟ ให้มีการตรวจสุขภาพ ผลัดเวร และจัดสรรเวลาในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่

162646478 842210876366604 776382198803744707 o

สำหรับค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ พบว่า ทั้ง 4 จุดหลักของกรมควบคุมมลพิษยังคงกินค่ามาตรฐานที่ 53 -67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบมากที่สุดที่สถานีตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ที่ 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่สภาพอากาศในช่วง 1-3 วันข้างหน้า ความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ยังคงอยู่ในเกณฑ์สีส้ม ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของแหล่งกำเนิดในพื้นที่ต้นลมอย่างใกล้ชิด ส่วนการคาดการณ์โอกาสของการเกิดพายุฝน/พายุฤดูร้อน จากดัชนีอุตุนิยมวิทยา พบว่าระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 มีโอกาสสูงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเกิดพายุฤดูร้อน และมีการกระจายของฝน โดยเฉพาะในโซนอำเภอทางใต้ ซึ่งจะทำให้มีการระบายอากาศที่ดีขึ้น และช่วยระบายฝุ่นที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องได้

161953367 819176408638483 4184288463865977246 o

อย่างไรก็ตาม ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีแนวทางและการอนุมัติเห็นชอบในการเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 15-22 มีนาคม 2564 และจะเริ่มกลับมาพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการเผา/การบริหารจัดการเชื้อเพลิงอีกครั้ง ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2021 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่