เชียงใหม่ฝุ่นพิษปกคุลมหนาทึบ จุดชมวิวยอดดอยสุเทพ มองแทบไม่เห็นทิวทัศน์เมือง พบยอดผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศพุ่งกว่า 30,000 ราย

67

เชียงใหม่ฝุ่นพิษปกคุลมหนาทึบ จุดชมวิวยอดดอยสุเทพ มองแทบไม่เห็นทิวทัศน์เมือง พบยอดผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศพุ่งกว่า 30,000 ราย

วันที่ 15 มี.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า สภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันสีขาวหนาทึบติดต่อกันนานนับสัปดาห์แล้ว โดยที่บริเวณจุดชมวิวยอดดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้สามารถมองเห็นวิวทั่วเมืองได้อย่างกว้างขวางนั้นพบว่า ขณะนี้สภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน ส่งผลทำที่บริเวณดังกล่าวมองแทบไม่เห็นวิวทิวทัศน์ อีกทั้งยังมองเห็นเพียงหมอกควันขาวโพลนปกคลุมไปทั่วทุกจุดของตัวเมือง และหากมองไปไกลๆ ก็ไม่สามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองเชียงใหม่ได้ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า สภาพอากาศในขณะนี้อยู่ในมาตรฐานที่แย่มาก นอกจากนี้ที่บริเวณสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ได้มีการขึ้นป้ายดัชนีความรุนแรงไฟอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ที่มีเกณฑ์สูง และระดับคุณภาพอากาศก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ทางสถานีก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ในการสกัดกั้นและดับไฟป่า เพื่อให้พร้อมกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้

ขณะที่คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้พบว่า รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม , เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วย

นอกจากนี้จากการตรวจสอบจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในเช้าวันนี้ได้มีการตรวจพบจุดความร้อนทั้งหมดจำนวน 28 จุด โดยได้มีการสั่งการณ์ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและทำการดับโดยด่วน ทั้งนี้ข้อมูลคุณภาพอากาศเว็บไซต์ https://www.iqair.com ที่รายงานคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก พบว่าในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีค่ามลพิษอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 181 US AQI โดยได้ลดลงมาจากเมื่อวานแล้ว

ขณะที่ทางด้าน ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าจังหวัดเชียงใหม่คุณภาพอากาศค่อนข้างแย่ เนื่องจากปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ทั้งสภาพอากาศและลม ซึ่งหอบเอาฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา แต่ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 64 ดัชนีการระบายอากาศจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะช่วยระบายฝุ่นควัน PM2.5 ให้มีระดับความเข้มข้นที่ลดลง อย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามข้อมูลใหม่ที่อาจเข้ามาได้ อาทิ แหล่งกำเนิดฝุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นสร้างฝุ่นเพิ่มมาสะสมในพื้นที่เชียงใหม่ได้

ขณะที่ทางด้านสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้มีการออกมารายงานจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 64 พบว่าได้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ประกอบด้วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคหัวใจ หลอดเลือด และสมองอุดตันขาดเลือด กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ โดยในเดือน ม.ค. มีจำนวนผู้ป่วย 22,554 คน เดือน ก.พ. 9,084 คน และเดือน มี.ค. 150 คน โดยมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 31,788 คน

Facebook Comments