มาแล้ว‼ พาสปอร์ต 10 ปี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้ทำได้ตั้งแต่ 16 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

5510

มาแล้ว! พาสปอร์ต 10 ปี สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้ทำได้ตั้งแต่ 16 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

นายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภริยา (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานทำหนังสือเดินทาง 10 ปี รอบปฐมฤกษ์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อาคารรวงผึ้ง 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ หนังสือเดินทาง 10 ปี จะเป็นประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้ที่สามารถยื่นขอได้จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมคือ 1,500 บาท และ 3,500 บาท ในกรณีขอรับทำแบบเร่งด่วน (รับเล่มที่กรมการกงสุล กรุงเทพฯ) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112291 (งานหนังสือเดินทาง) ตามวันและเวลาราชการ

Facebook Comments