โค้งสุดท้าย‼ สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้ถึง 31 มี.ค. 64 นี้

525

โค้งสุดท้าย สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ยื่นขอเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้ถึง 31 มี.ค. 64 นี้

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี สามารถทำรายการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตน สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect อีกทั้งยังสามารถทำรายการผ่านสายด่วน 1506 ได้อีกด้วย

Facebook Comments