โปรดวางแผนการเดินทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีการปิดช่องจราจรของจุดกลับรถบริเวณแยกศาลเด็ก ทิศทางด้านที่มาจากแยกหนองประทีป ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2564

355

โปรดวางแผนการเดินทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีการปิดช่องจราจรของจุดกลับรถบริเวณแยกศาลเด็ก ทิศทางด้านที่มาจากแยกหนองประทีป ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2564

blank

เพื่อทำการก่อสร้าง คาดว่าจะส่งผลกระทบด้านการจราจรบริเวณแยกศาลเด็ก จึงฝากผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวด้วย

DU7V2W.jpgDU7Xy2.jpgDU7pT1.jpgDU7vjy.jpgDU7GvD.jpgDU7LB9.jpgDU7eUJ.jpg