สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีชาวบ้านม่อนแจ่มปิดล้อม จนท. ขณะเข้าตรวจสอบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ยืนยันทำตามหน้าที่

66

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีชาวบ้านม่อนแจ่มปิดล้อม จนท. ขณะเข้าตรวจสอบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ยืนยันทำตามหน้าที่

จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ม่อนแจ่มปิดล้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในขณะตรวจตราพื้นที่ม่อนแจ่ม ในช่วงเช้าของวันที่ 15 มี.ค. 2564 บริเวณม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่พอใจที่ เจ้าหน้าที่ป่าไม้สั่งการระงับไม่ไห้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูนขนาด2-3ชั้น)ในพื้นที่ม่อนแจ่มซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท และต่อมานายอำเภอแม่ริมได้เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มีการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ 6 คน และมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ
1. ขอให้ระงับการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กรณี ราษฎรสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 3 ราย
2. ขอให้ราษฎรในพื้นที่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทำกินของตนเองได้
3. ขอให้เร่งพิสูจน์สิทธิที่ดิน ตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542
4. ขอให้เร่งดำเนินการตามคำวินิฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ม่อนแจ่ม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะส่วนราชการที่ดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ม่อนแจ่ม ขอชี้แจ้งประเด็นที่มีการเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน โดยแจ้งว่า ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ม่อนแจ่มให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการดำเนินคดีกับราษฎรที่สร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 3 ราย เพื่อนำกรณีการสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อพิจารณานั้น

ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการสร้างอาคารที่พักขนาดใหญ จำนวน 3 ราย(ก่ออิฐิถือปูน3ชั้นบนพื้นที่ลาดชันประมาณ 30-45องศา) และอยู่ระหว่างสั่งระงับการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อมูล จำนวน 3 ราย เหตุการณ์วันนี้เกิดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไประงับยับยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูน2-3ชั้น)ดังกล่าว

ส่วนประเด็นตามข้อเรียกร้องกรณีที่ราษฎรจะสร้างที่อยู่อาศัย ให้เสนอเรื่องให้คณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ซึ่งมีอำเภอแม่ริมเป็นประธานเพื่อพิจาราณานั้น เรื่องนี้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้มีการเสนอไว้แล้วในที่ประชุมที่มีส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค.64

สำหรับกรณีการพิสูจน์สิทธิตาม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และมติ ครม. 11 พ.ค. 42 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 52 และเมื่อปี 62 เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแผนงาน คทช. แต่ชาวบ้านม่อนแจ่มปฏิเสธไม่ให้เข้าพื้นที่และหลังจากนี้จะมีแผนเข้าดำเนินการเมื่อชุมชนได้ข้อยุติให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ และประเด็นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยให้แก้ปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม คณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอแม่ริม ได้มีการนำเรื่องคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนแม่บท (ระยะเวลา 120 วัน ตามคำวินิฉัย)

สำนักจัดการทรัพนาการป่าไม้ที่1เชียงใหม่ขอยืนยันว่าได้ชี้แจงและเเจ้งให้ที่ประชุมส่วนราชการที่มีผู้แทนชุมชนร่วมประชุมทราบถึงข้อจำกัดการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้น 1A มาโดยตลอดและการใช้พื้นที่ต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูลที่ไม่มีแผนการจัดการรวมทั้งการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฏหมายซึ่งจะได้นำเข้าหารือในที่ประชุมที่มีนายอำเภอแม่ริม เป็นประธานและหัวหน้าโครงการหลวงเป็นเลขานุการต่อไป

Facebook Comments