กองทัพภาคที่ 3 เปิดปฏิบัติการ KICK OFF ปฏิบัติการสยบฝุ่นหมอกควันไฟป่า รอยต่อ 3 จังหวัด หวังลดระดับปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ซ้ำซาก 5 อำเภอ และลดผลกระทบของปัญหาหมอกควันไร้พรมแดน

65

กองทัพภาคที่ 3 เปิดปฏิบัติการ KICK OFF ปฏิบัติการสยบฝุ่นหมอกควันไฟป่า รอยต่อ 3 จังหวัด หวังลดระดับปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ซ้ำซาก 5 อำเภอ และลดผลกระทบของปัญหาหมอกควันไร้พรมแดน

Dk7iyR.jpg วันนี้ (10 มี.ค. 64) ที่ บริเวณศาลเจ้านางแก้ว ถนนเชียงใหม่-เชียงราย กม.ที่ 53 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ KICK OFF สยบฝุ่นหมอกควันไฟป่า รอยต่อ 3 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 14 หน่วยงาน จาก 5 อำเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมมือกันป้องกันและลดระดับปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากในอดีตที่เกิดขึ้นในเขตรอยต่อพื้นที่ 3 จังหวัด โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในทั้ง 3 จังหวัด ร่วมกิจกรรม

02

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันยังคงเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด จำนวน 19 รอย ต่อในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นผลจากการบูรณาการร่วมกัน จึงเกิดกิจกรรม Kick Off สยบฝุ่นหมอกควัน ไฟป่ารอยต่อ 3 จังหวัด ในวันนี้ขึ้น ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ดับไฟป่า แนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดผลกระทบของปัญหาหมอกควันไร้พรมแดนได้

07

17

ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบนเริ่มมีผลกระทบกับประชาชนใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยภาพรวมภาคเหนือมีค่า PM 2.5 ระหว่าง 30 –202 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 ระหว่าง 57–262 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI ระหว่าง 39 –312 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดการจุดไฟหาของป่า การเผาเศษวัชพืช และการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร โดยวันนี้เกิดจุดความร้อนในภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 1,447 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 1,066 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 356 จุด โดยพบจุดความร้อนสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 510 จุด จังหวัดตาก 311 จุด และ จังหวัดเชียงใหม่ 295 จุด

19

18

01030506
10121314
25

22

************************

นันธิกา กิจปาโล / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม … ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 มีนาคม 2564