ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะขึ้นใหม่ บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

363

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะขึ้นใหม่ บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

 ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดความเร็วรถบนทางหลวง รถยนต์สูงสุดไม่เกิน 120 กม./ชม. ขับเลนขวาห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564
โดยกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น(Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้
-รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
-เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
-รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
-รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
-รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
-รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
-รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
-รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.
Facebook Comments