เปิดให้บริการแล้ว! สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้ม ให้บริการด้านบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฎร์ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังเก่า)

34310

เปิดให้บริการแล้ว! สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้ม ให้บริการด้านบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฎร์ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังเก่า)

พร้อมเปิดให้บริการแล้ว “สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้ม” ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเดิม) โดย “สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้ม” เป็นส่วนแยก ที่พร้อมให้บริการงานด้านทะเบียนราษฎร์ และงานด้านบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ประชาชน รายละเอียดงานให้บริการ ดังนี้
– งานบัตรประจำตัวประชาชน เกี่ยวกับบัตรสูญหาย/บัตรชำรุด
– การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
– การคัดและรับรองรายการงานทะเบียนราษฎร์/งานบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาให้บริการ : 08.30-16.30 น.

?ที่ตั้ง : สำนักทะเบียนอำเภอ..ยิ้ม ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเดิม) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

DBPkLg.jpg