ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! ลุยตรวจรถควันดำ ป้องกันแก้ไขปัญหา PM 2.5

1026

ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! ลุยตรวจรถควันดำ ป้องกันแก้ไขปัญหา PM 2.5

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุก และรถโดยสาร ณ สำนักงาน และสำนักงานขนส่ง สาขา ทั้ง 3 แห่ง ตามมาตรการ การตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ รวมทั้งออกตั้งจุดตรวจควันดำของรถโดยสาร และรถบรรทุกบนถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไข และผ่านการตรวจสอบใหม่ จึงจะสามารถนำรถกลับไปใช้งานได้ ตลอดจนได้มีการออกให้บริการตรวจสอบควันดำรถราชการ ของหน่วยงานต่างๆ หากค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้นำรถไปปรับปรุงแก้ไข และเข้ารับการตรวจสอบใหม่จึงจะสามารถนำรถไปใช้งานได้ ผลการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ตรวจแล้วจำนวนทั้งสิ้น 11,589 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนดจำนวน 397 คัน สำหรับรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนด แต่อยู่ในระดับสูง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะออกหนังสือแนะนำให้หมั่นตรวจสอบ ดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

77558

โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ได้ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบรถบริเวณหน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรถทั้งหมด 60 คัน พบรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 6 คัน พบรถสาธารณะมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 3 คัน จึงสั่งห้ามใช้รถ จนกว่าจะแก้ไขและผ่านการตรวจสอบใหม่ สำหรับรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนดแต่อยู่ในระดับสูงสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำให้หมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำหากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

1615292367213
1615292383464
1615292391863
1615292414826
1615292440669
1615292446157