พ่อเมืองเชียงใหม่รับจุดความร้อนในพื้นที่มีมาก ผนวกกับพื้นที่รายรอบ บวกกับลมที่พัดเข้าพื้นที่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นสูงขึ้น สั่งการระดมกำลังดับไฟในพื้นที่ให้ได้ พร้อมให้ท้องถิ่นช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงแล้ว

255

พ่อเมืองเชียงใหม่รับจุดความร้อนในพื้นที่มีมาก ผนวกกับพื้นที่รายรอบ บวกกับลมที่พัดเข้าพื้นที่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นสูงขึ้น สั่งการระดมกำลังดับไฟในพื้นที่ให้ได้ พร้อมให้ท้องถิ่นช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงแล้ว

วันที่ 8 มี.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ และประชุมทางไกลกับที่ทำการปกครองอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและให้พื้นที่รายงานการสอบสวนการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ ซึ่งวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบจุดความร้อนทั้งสิ้น 135 จุด

7

เสร็จสิ้นการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการและข้อสั่งการในช่วงสภาพอากาศเชียงใหม่วิกฤติในห้วง 2-3 วันที่ผ่านมา ว่า ในแนวทางจะต้องเร่งจัดการกับจุด Hot Spot ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อน ยอมรับว่าจุดความร้อนในพื้นที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันอิทธิพลจากพื้นที่โดยรอบของเชียงใหม่ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกพบว่าลมพัดเข้าสู่เชียงใหม่มีทั้ง 2 ฝั่ง ม้วนอยู่ภายในบริเวณเมืองเชียงใหม่ ขณะเดียวกันสภาพการระบายอากาศมีการระบายที่น้อยมาก การสะสมของฝุ่นควันจึงขึ้นลงในแนวดิ่ง พออากาศอุ่นฝุ่นก็จะลอยขึ้นสูงแต่ยังไม่มีที่จะระบายออก พออากาศเย็นก็จะกดลงมา ไม่ระบายออกไปจากเชียงใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ

8

“ขณะนี้ได้มีแผนที่จะระดมกำลังทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อทำการควบคุม เพื่อจัดการต้นตอของฝุ่นควัน นอกจากนี้ยังได้มีการประสานกองทัพภาคที่ 3 ให้ดำเนินการในพื้นที่ข้างเคียงในลักษณะเดียวกัน ส่วนการดูแลสุขภาพได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดให้มีจุดบริการหน้ากาก N95 สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจวัตรประจำวันในพื้นที่กางแจ้ง การร่วมมือกับภาพเอกชนในการจัดให้มี Safety Zone รวมถึงการพ่นไอน้ำเพื่อลดปัญหาให้เบาบางลงไป” นายเจริญฤทธิ์ฯ กล่าว

10

“ในวันพรุ่งนี้ในทุกพื้นที่ที่มีจุด Hot Spot ของเชียงใหม่ จะมีการสนธิกำลังเข้าไปจัดการในเรื่องของการดับ การควบคุมไฟ ไม่ให้เกิดการขยาย โดยจะบูรณาการกันไปช่วยในพื้นที่ที่มีปัญหา ทั้งกำลังของท้องถิ่น หมู่บ้าน และหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังทหารที่มีการประสานไว้เพื่อลงสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังเกิดไฟอยู่” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวอีกว่า ในเชิงการบริหารจัดการสามารถบริหารจัดการได้เป็นไปตามแผน ทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ระหว่างฝ่ายของชุมชน ตำบล หมู่บ้าน และฝ่ายของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามโดยสภาพของอากาศทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จะเห็นว่าการบริหารจัดการเมื่อพิจารณาจากจุด Hot Spot ณ ขณะนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิน 60% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ทั้งสภาพอากาศและลม ซึ่งหอบเอาสิ่งต่างๆ เข้าสู่เชียงใหม่

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการบูรณาการควบคุมไฟในพื้นที่ที่ยังพบจุดความร้อน ว่า เป็นข้อสั่งการเพื่อเปิดปฏิบัติการดับไฟป่าเพื่อลมหายใจคนเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและพื้นที่ที่มีไฟลุกลามในช่วงกลางคืนให้หมดในพื้นที่ของเชียงใหม่ บางจุดที่ไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้โดยกำลังของเจ้าหน้าที่ก็จะสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ซึ่งประจำการอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่เข้าไปช่วยในการดับไฟ

“การเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้จะสนธิกำลังอาสาดับไฟป่าในหมู่บ้าน บูรณาการกับ ปกครองท้องที่ อทป.ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะรายงานตัวในวันพรุ่งนี้เวลา 08.00 น. โดยให้อำเภอที่ยังคงเกิดจุดความร้อนในเช้าวันที่ 9 มี.ค. ให้ชุดบูรณาการเข้าพื้นที่เพียงช่วยกันดับไฟ ทุกอำเภอจะเปิดปฏิบัติการนี้พร้อมกันไม่เกินเวลา 09.00 น. โดยจะพยายามควบคุมไฟที่เกิดขึ้นให้ได้ ทั้งนี้จะให้ดำเนินการในทุกอำเภอ พื้นที่ไหนไม่เกิดไฟก็ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่” นายสมคิด ปัญญาดี กล่าว