blank
blank
blank
Homeข่าวประชาสัมพันธ์ PRม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU: Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU: Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้

-

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม MJU: Green Heart & Smart University จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้

5DED10AF 66B7 4AB8 85FE C00CC23FABD9

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University ภายใต้โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 “รากแก้วแม่โจ้” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่การเรียนการสอน ได้แก่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ ม.แม่โจ้- ชุมพร

CF8FAF5A 0DAE 476D B88B BBF1F7A94CE4

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยได้แบ่งจุดพัฒนาออกเป็น 30 จุด ๆ ละไม่เกิน 100 คน กระจายไปตามพื้นที่ของคณะ วิทยาลัย พื้นที่ของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงบริเวณเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคณะ ทุกวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

9A3580E9 AB50 4010 A34F 0C2FE010CFB4มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนำนักศึกษา ทัศนศึกษาภายในถ้ำผานางคอย เพื่อชมความงดงามทางธรรมชาติซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ และในส่วนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี เป็นประธานในพิธี มีการจัดกิจกรรม การเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ น้องพี่แม่โจ้ – ชุมพร การเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ต่างๆ และการพัฒนา ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

253CC438 A72E 458F AEF1 BB6B6D37556B

กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน MJU: Green Heart & Smart University เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2563 เพื่อเป็นการหล่อหลอมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 85 ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ ร่วมกับรุ่นพี่และบุคลากรทุกส่วนงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ การแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง ทำให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รากแก้วแม่โจ้ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

E5578CDA F509 4656 ACA9 9D74D725B662
FDFEFD72 31CC 4F4B 985F C5929F2B0F3F
เครือข่ายฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ รายงาน

blank

Must Read

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท

กลุ่มโชเฟอร์รถสาธารณะเชียงใหม่ ระทมพิษโควิด เผยระลอกนี้กระทบหนักไร้การเยียวยา กัดฟันสู้หาเช้ากินค่ำ รายได้หดทั้งอาทิตย์ได้ไม่ถึง 400 บาท วันที่ 13 พ.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจากแต่เดิมในช่วงระยะดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ แต่หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรง และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ ต้องออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก...
error: Alert: Content is protected !!