ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

244

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง

วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่ 3 มีนาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนเกิดขึ้น จำนวน 61 จุด ในพื้นที่ 12 อำเภอ 25 ตำบล ประกอบด้วยพื้นที่อำเภอแม่วาง 15 จุด อำเภออมก๋อย 9 จุด อำเภอเชียงดาว 8 จุด อำเภอดอยเต่า 7 จุด อำเภอฮอด 6 จุด อำเภอแม่แจ่ม 4 จุด อำเภอสันทราย 3 จุด อำเภอดอยหล่อ 3 จุด อำเภอแม่แตง 2 จุด อำเภอจอมทอง 2 จุด อำเภอสันกำแพง 1 จุด และอำเภอพร้าว 1 จุด โดยการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เป็นการเผาในพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงจำนวน 2 จุดเท่านั้น ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่มีไฟลุกไหม้ลุกลามจากจุดเมื่อวานนี้ ทั้งจากตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง , ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว , ตำบลโป่งทุ่ง ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า, ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด และตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ

blank

นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก และกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้าจรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน พร้อมรายงานรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ ทั้งนี้หากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานกลับมายังศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ รวมถึงจัดอากาศยานเข้าเสริมกำลังต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 ใบพัด ขึ้นบินดูดน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนบินโปรยน้ำในจุดเกิดไฟไหม้ป่าบนดอยสูงซึ่งป่าเต็งรัง บริเวณลำห้วยอีด็อง หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน ตำบลแม่วิน เขตรอยต่อบ้านใหม่ปางเติบ ตำบลบ้านกาด บ้านสันปูเลย หมู่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง เพื่อสนับสนุนหน่วยเสือไฟที่เดินทางเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้ตามหน้าผาและสันเขาเป็นแนวยาว โดยใช้เวลาบินตักน้ำมากกว่า 10 เที่ยว และใช้น้ำกว่า 3 หมื่นลิตร ในการดับไฟ

สำหรับค่าคุณภาพอากาศในเช้าวันนี้ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 สถานีตรวจวัดอากาศ โดยที่สถานีช้างเผือก มีค่าคุณภาพอากาศ 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานีศรีภูมิ 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอแม่แจ่ม 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสถานีดอยสุเทพ 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงขอให้ประชาชนทั่วไปลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและพื้นที่ที่มีมลพิษสูง และสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 ขึ้นไป