Home ข่าวทั่วไทย "อนุทิน" เผย ครม. อนุมัติงบเพิ่ม 6.3 พันล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 35 ล้านโดส

“อนุทิน” เผย ครม. อนุมัติงบเพิ่ม 6.3 พันล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 35 ล้านโดส

-


“อนุทิน” เผย ครม. อนุมัติงบเพิ่ม 6.3 พันล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เพิ่มอีก 35 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับมอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 จากกลุ่มบริษัท ปตท. ว่า ประเทศไทยได้สั่งจองซื้อวัคซีนโควิด 19 จำนวน 63 ล้านโดส ขณะนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับมาในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วัคซีนในส่วนที่เหลือจะถูกจัดส่งมายังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 จะมีวัคซีนที่ผลิตในประเทศมาฉีดให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการให้วัคซีนกับประชาชนในประเทศ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 6,387,285,900 บาท จัดซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนกา จำนวน 35 ล้านโดส

“ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าวัคซีนจะถูกจัดส่งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย อย่างครอบคลุมทั่วถึงแน่นอน นอกจากจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว จะครอบคลุมให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ให้มีความปลอดภัยทุกคนตามหลักขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่า จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนปลอดภัย ถือเป็นหลักการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการให้ทุกท่าน โดยเฉพาะคนไทยให้มีความปลอดภัย” นายอนุทินกล่าว

สำหรับการเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ ที่จะมีการเดินทางเข้าออกประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือการจัดเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นเอกสารทางราชการที่แนบไปกับพาสปอร์ต เพื่อแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทย ความปลอดภัยของประชาชนคนไทย ที่ได้รับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน ในเรื่องนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติ โดยในวันจันทร์นี้จะนำเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป

Must Read

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลสนาม @ ศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ รองรับ 280 เตียงแบ่งเป็น ชาย 140 เตียง...
error: Alert: Content is protected !!