รพ.นครพิงค์ ชี้แจงปมดราม่า ยันไม่มีการแทรกคิว VIP ฉีดวัคซีนโควิด-19 เผยจัดสรรวัคซีนฉีดตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

1078

รพ.นครพิงค์ ชี้แจงปมดราม่า ยันไม่มีการแทรกคิว VIP ฉีดวัคซีนโควิด-19 เผยจัดสรรวัคซีนฉีดตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

เมื่อเวลา 11.00 .วันที่ 3 มี.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ห้องประชุม C71 อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ..ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ร่วมกันออกมาแถลงข่าว กรณีการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกที่ได้มีการจัดให้มีการฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา แต่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประสานงานการส่งรายชื่อ ทำให้บุคลากรบางท่านเกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่ม 300 คนดังกล่าวเป็น VIP ประกอบกับการที่บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์บางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนทางออนไลน์ได้ จากเหตุขัดข้องทางเทคนิคจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้รับวัคซีนเพราะถูกแซงคิวโดยกลุ่ม VIP ประกอบกับมีบุคคลภายนอกได้นำข้อมูลที่บิดเบือนไปทำการโพสต์ลงในโลกโซเชียลจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดความเข้าใจผิดต่อการจัดสรรวัคซีน

S 6004827

ทั้งนี้ทางด้าน พ.ญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรก จำนวน 1,750 ราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรวัคซีนออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้โรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 1,450 ราย โดยในจำนวนนี้ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับการจัดสรร 455 ราย และจัดสรรให้บุคลากรด้านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด เช่น อสม. ปภ. การท่าอากาศยาน สำนักงานหนังสือเดินทาง อส. ทหารและตำรวจ ที่ทำงานใน local quarantine ฝ่ายปกครองและภาคการบริการและท่องเที่ยว 300 ราย

S 6004833

โดยในส่วนของโรงพยาบาลนครพิงค์รับหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับบุคคล 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 455 คน , บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 26 คน , บุคลากรกรมควบคุมโรค 22 คน และกลุ่มบุคลากรด้านหน้าที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยและบุคลากรภาคบริการและการท่องเที่ยว 300 คน รวมทั้งหมด 803 ราย โดยรายชื่อทั้ง 300 คนนี้ ได้ถูกจัดสรรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ส่งให้โรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อทำการฉีดวัคซีน และจากการสำรวจบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน พบว่า มีความประสงค์จะรับจำนวน 1,964 ราย ไม่รับ 309 ราย ซึ่งในรอบแรกนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรจำนวน 455 คน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนบุคลากรที่แสดงความจำนงไว้ ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดลำดับความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ตามการสัมผัสผู้ป่วย คือ เสียงสูง เสียงมาก และเสี่ยงปานกลาง โดยในรอบแรกนี้จะจัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงก่อน

S 6004835

อย่างไรก็ตามจากกรณีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับแผนการฉีดวัคซีนโดยลงทะเบียนรายบุคคลแทนระบบลงทะเบียนออนไลน์ ปัจจุบันโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 322 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 176 คน คาดว่าจะฉีดครบตามจำนวนภายในวันศุกร์นี้ ส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในรอบนี้จะได้รับวัคซีนครบทุกคนตามที่แสดงความจำนงไว้ในรอบต่อไป โดยทางบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ขออภัยกับกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการจัดสรรวัคซีน และจะนำประเด็นนี้ไปพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรต่อไป

S 6004834

..ลดาวรรณ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกจำนวน 322 คน และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 176 คน ไปแล้วนั้น พบว่ายังมีอาการปกติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยยังไม่มีผู้ใดมีอาการแพ้วัคซีน หรือมีผลกระทบข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงพยาบาลนครพิงค์ก็จะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ โดยยืนยันว่าวัคซีนที่ถูกจัดสรรมานี้มีความปลอดภัยอย่างแต่นอน ซึ่งดูได้จากบุคลากรที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ส่วนวัคซีนที่จะมาในรอบหน้าก็จะมีการจัดสรรให้ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนได้รับอย่างครบถ้วนทุกคน

S 6004831