เชียงใหม่ฝุ่นพิษคลุมเมือง PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐานทุกจุด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกัน

647

เชียงใหม่ฝุ่นพิษคลุมเมือง PM2.5 พุ่งเกินมาตรฐานทุกจุด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกัน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่เชียงใหม่เช้าวันนี้ มีฝุ่นควันปกคุลมมากขึ้น โดยเมือเวลา 11.00 น.  เว็บไซต์ CCDC : Climate Change Data Center ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รายงานคุณภาพอากาศ PM2.5 พบว่าทุกจุดของพื้นที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานทุกจุด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยเช้าวันนี้ เชียงใหม่รายงาน (รอบเวลา 02.38 น.) จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน ทั้งหมดจำนวน 61 จุด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าพื้นที่ดับไฟในทันที

FireShot Capture 317 ค่าฝุ่นรายชั่วโมง CCDC Climate Change Data Center www.cmuccdc.org
3 3M