Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แจ้งเลี่ยงเส้นทาง! ปิดถนนข้างศาลากลางเชียงใหม่ ทำผิวถนน 1-4 มีนาคม นี้

แจ้งเลี่ยงเส้นทาง! ปิดถนนข้างศาลากลางเชียงใหม่ ทำผิวถนน 1-4 มีนาคม นี้

-


แจ้งเลี่ยงเส้นทาง! ปิดถนนข้างศาลากลางเชียงใหม่ ทำผิวถนน 1-4 มีนาคม นี้

แจ้งประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งรถที่มาจากอุโมงค์ลอด และเส้นทางหน้าสนามกีฬา 700ปี เนื่องจากมีการทำผิวถนน ช่วงวันที่ 1-4 มีนาคม 2564 นี้

S 109887491
S 109887493
S 109887494
S 109887495

Must Read

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลสนาม @ ศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ รองรับ 280 เตียงแบ่งเป็น ชาย 140 เตียง...
error: Alert: Content is protected !!