Home ข่าวทั่วไทย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปลดล็อก “กัญชา – กัญชง” ใช้ทำอาหารได้ เฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาต มีผลตั้งแต่ 26 ก.พ. 64...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปลดล็อก “กัญชา – กัญชง” ใช้ทำอาหารได้ เฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาต มีผลตั้งแต่ 26 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

-


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปลดล็อก “กัญชา – กัญชง” ใช้ทำอาหารได้ เฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาต มีผลตั้งแต่ 26 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแผ่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในรายละเอียดของประกาศฉบับดังกล่าวได้ กำหนด ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย จากพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค จึงไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร จำนวน 80 รายการ อย่างไรก็ตามใน 80 รายการ นั้นปรากฎ รายชื่อดังกล่าว มี “กัญชา และกัญชง” ซึ่งภาครัฐมีแนวคิดในการปลดล็อกให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยได้ได้ยกเว้นวัตถุหรือสารจากกัญชาและกัญชาที่ผลิตในประเทศ ทำให้สามารถใช้สารหรือวัตถุมาของกัญชาและกัญชง ผลิตอาหารได้อย่างถูกฎหมาย

T 0032 page 004

โดยในลำดับที่ 18 ได้แก่ กัญชา (Cannabis) ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis indico Lam. Cannabis sativa L. โดยกำหนดห้ามทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

T 0032 page 005

รวมทั้งกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp.sativa โดยกำหนดห้ามทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

(ก)  เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข)  ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค)  สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

(ง) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed extract)

(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง

Must Read

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลสนาม @ ศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ รองรับ 280 เตียงแบ่งเป็น ชาย 140 เตียง...
error: Alert: Content is protected !!