วันนี้ (25 ก.พ. 64) คลังโอนเงิน “เราชนะ” เข้าแอปฯเป๋าตัง เพิ่มอีก 1,000 บาท โดยจะมีการโอนเงินเพิ่มอีกรอบละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี

blank

วันนี้ (25 ก.พ. 64) คลังโอนเงิน “เราชนะ” เข้าแอปฯเป๋าตัง เพิ่มอีก 1,000 บาท โดยจะมีการโอนเงินเพิ่มอีกรอบละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี

blank

วันนี้ (25 ก.พ. 64) คลังโอนเงิน “เราชนะ” เข้าแอปฯเป๋าตัง เพิ่มอีก 1,000 บาท
โดยจะมีการโอนเงินเพิ่มอีกรอบละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้
– 18 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
– 25 ก.พ. 64 ได้รับวงเงินรอบที่สองอีก 1,000 บาท
– 4 มี.ค. 64 ได้รับวงเงินรอบที่สามอีก 1,000 บาท
– 11 มี.ค. 64 ได้รับวงเงินรอบที่สี่อีก 1,000 บาท
– 18 มี.ค. 64 ได้รับวงเงินรอบที่ห้าอีก 1,000 บาท
– 25 มี.ค. 64 ได้รับวงเงินครั้งสุดท้ายอีก 1,000 บาท