เชียงใหม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรก!! ได้วัคซีนโควิด 3,500 โด๊ส จากวัคซีนซิโนแวค 200,000 โด๊สแรกที่ได้รับในวันนี้

193

เชียงใหม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแรก!! ได้วัคซีนโควิด 3,500 โด๊ส จากวัคซีนซิโนแวค 200,000 โด๊สแรกที่ได้รับในวันนี้

วันที่ 24 ก.พ. 64 ศบค. เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคทีได้รับในวันนี้ จะถูกกระจายตามแผนในระยะที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 ให้กลุ่มเป้าหมายใน 13 จังหวัด ดังนี้
1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
– สมุทรสาคร 70,000 โด๊ส
2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด(ตั้งแต่ 1 ก.พ. 64)
– กทม.(ฝั่งตะวันตก) 66,000 โด๊ส
– ปทุมธานี 8,000 โด๊ส
– นนทบุรี 6,000 โด๊ส
– สมุทรปราการ 6,000 โด๊ส
3. พื้นที่ควบคุม
– ตาก(แม่สอด) 5,000 โด๊ส
– นครปฐม 3,500 โด๊ส
– สมุทรสงคราม 2,000 โด๊ส
– ราชบุรี 2,500 โด๊ส
4. พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
– ชลบุรี 4,700 โด๊ส
– สุราษฎร์ธานี(อ.เกาะสมุย) 2,500 โด๊ส
– ภูเก็ต 4,000 โด๊ส
– เชียงใหม่ 3,500 โด๊ส
5. สำรอง 16,300 โด๊ส
Facebook Comments