Home ข่าวทั่วไทย วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ถึงไทยแล้ว  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเหล่ารัฐมนตรี ร่วมรับมอบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ถึงไทยแล้ว  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเหล่ารัฐมนตรี ร่วมรับมอบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-


 

วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ถึงไทยแล้ว  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเหล่ารัฐมนตรี ร่วมรับมอบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ouUmkI.jpg

วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ถึงไทยแล้ว  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรีฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเหล่ารัฐมนตรี ร่วมรับมอบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

Must Read

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ติดตั้งระบบ Fee Wi-Fi รองรับการใช้งาน ครอบคลุมพื้นที่ รพ.สนามฯภายในโรงพยาบาลสนาม บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนระบบสื่อสาร ภายในโรงพยาบาลสนาม @ ศูนย์ประชุมฯ และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามฯ รองรับ 280 เตียงแบ่งเป็น ชาย 140 เตียง...
error: Alert: Content is protected !!