Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จราจรเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจราจรในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 62 มีสอบบรรจุข้าราชการ 8 สนามสอบ จำนวน 18,333 คน

จราจรเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจราจรในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 62 มีสอบบรรจุข้าราชการ 8 สนามสอบ จำนวน 18,333 คน

-

จราจรเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจราจรในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 62 มีสอบบรรจุข้าราชการ 8 สนามสอบ จำนวน 18,333 คน

     ประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 08.00 – 16.00น. จะมีการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในส่วนของภาคเหนือเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จะมีศูนย์สอบเชียงใหม่ทั้งหมด 8 สนาม จำนวน 18,333 ที่นั่ง ประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4,372 คน
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ จำนวน 2,740 คน
3.วิทยาลัยพาณิชยการเชียงใหม่ จำนวน 1,250 คน
4.โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่(LCC) จำนวน 1,440 คน
5.โรงเรียนวชิรวิทย์ จำนวน 900 คน
6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5,326 คน
7.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 990 คน
8.มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1,315 คน

     โดยมีผู้เข้าสอบจากทั้งในจังหวัดและนอกพื้นที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ วางแผนการเดินทางในวันดังกล่าวไว้ด้วย

คลิกดูแผนที่สนามสอบ

กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

K37SLJ.jpg

Must Read

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.ตาก ได้แล้ว โดยภาพรวมการดำเนินงานเชิงรุกจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10,607 ตัวอย่าง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด...
error: Alert: Content is protected !!