รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ แจงกรณี 2 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถูกถอดชื่อหลังตรวจพบถือหุ้นสื่อ ยังสามารถยื่นเรื่องชี้แจงกับทาง กกต.ได้

7920

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ แจงกรณี 2 ผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ถูกถอดชื่อหลังตรวจพบถือหุ้นสื่อ ยังสามารถยื่นเรื่องชี้แจงกับทาง กกต.ได้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ก.พ.64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับเรื่องประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ และเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ที่ได้มีการรับสมัครเมื่อวันที่ 8-12 ก.พ.64 ที่ผ่านมา และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และออกใบรับสมัคร ส.ถ./ผ.ถ. 4/3 พร้อมทั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามแนวทางหนังสือสั่งการ ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กรมบังคับคดี สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น

blank

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดูจากเอกสารที่ผู้สมัครแนบใบสมัครมา และหนังสือตอบจากหน่วยงานที่ตอบมาภายในวันที่ 19 ก.พ.64 ปรากฏว่า “มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย มีคุณสมบัติต้องห้าม” โดยแบ่งเป็น ตามมาตรา 50 (20) ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2 ราย , ตามมาตรา 50 (10) ต้องคำพิพากษา 2 ราย , ตามมาตรา 50 (3) ถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ราย และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 50 (3) ถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ราย

blank

โดยทาง นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวนี้ทางเทศบาลได้มีการแจ้งกับทางผู้ที่ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามให้ไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64 ในเวลาราชการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยสิทธิสมัคร ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งอาจสั่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกาศผู้รับสมัครเลือกตั้งได้

blank

ขณะเดียวกันในส่วนของเรื่องการคัดค้านของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ต้องไปสอบถามข้อมูลกับทางคณะกรรมการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และยื่นเรื่องที่สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในส่วนของเทศบาล มีหน้าที่เพียงดำเนินการจัดการกระบวนการการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องกระบวนการการหาเสียง หรือลักษณะการหาเสียงตามกฎหมายจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแจ้งเรื่องให้ทางผู้สมัครทราบนั้นก็ได้แจ้งไปเป็นเวลาตามกฎหมาย หลังจากที่มีการประกาศ และก็ได้มีการแจ้งกับทางผู้สมัครในทันที เมื่อวันที่ 19 ก.พ.64 หลังจากการประกาศ

blank

รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ บอกอีกว่า ในส่วนของการร้องคัดค้านของทางผู้สมัครนั้นก็เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดไว้ว่าให้มีการดำเนินการภายใน 3 วัน หลังจากวันประกาศ ซึ่งในวัน เสาร์-อาทิตย์ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังดำเนินการรับคำร้องของทางผู้สมัครอยู่เช่นกัน ซึ่งเมื่อมีการยื่นเรื่องและทางผู้สมัครสามารถคืนสิทธิได้นั้น ก็จะมีการประกาศรับสมัครโดยใช้หมายเลขใบรับสมัคร ใบเดิม และหมายเลขเดิม

โดยในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 50 (3) ถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 ราย คือ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายพรชัย จิตรนวเสถียร กลุ่มเฮาฮักกั๋นเจียงใหม่ และ ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จากการตรวจสอบตอนนี้ทราบว่าเป็นแค่การไปจดทะเบียน หรือการถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามในส่วนของทางผู้ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม นั้นความผิดก็จะอยู่ในการวินิจฉัย และจะดูว่ามีเรื่องต้องห้ามจริงหรือไม่ เพราะจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารเบื้องต้น และทางผู้สมัครจะต้องไปยื่นชี้แจงด้วยตนเองกับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยืนยันว่าอาจจะไม่เข้าข่ายตามที่มีการแจ้งมา ซึ่งในส่วนของคำวินิจฉัยนั้น จะถือว่าคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นที่สุด