พรุ่งนี้พร้อมลงทะเบียน!! เยียวยา “ม.33 เรารักกัน” รับเงิน 4,000 บาท

558

พรุ่งนี้พร้อมลงทะเบียน!! เยียวยา “ม.33 เรารักกัน” รับเงิน 4,000 บาทblank

.
เงื่อนไขคุณสมบัติ
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
-ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-ไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”
-ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)
.
โดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. ม33เรารักกัน .com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564
.
ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการ Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564
.
รัฐบาลจะเริ่มโอนเงินผ่าน Application “เป๋าตัง” ในทุกๆ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
.
ทั้งนี้ ผู้ประกันตน สามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564