ผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

221

มติที่ประชุมสภาฯ ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันที่ 20 ก.พ. 64 ผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

– จำนวนผู้ลงมติ 481 คน
– ไม่ไว้วางใจ (เห็นด้วย) จำนวน 206 คน
– ไว้วางใจ (ไม่เห็นด้วย) จำนวน 272 คน
– งดออกเสียง 3 คน
– ไม่ลงคะแนน 0 คน
Facebook Comments