เชียงใหม่เผย 19-20 ก.พ. การระบายอากาศแย่ สั่งทุกพื้นที่งดบริหารจัดการเชื้อเพลิง พร้อมออกคำเตือนให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง งดกิจกรรมกลางแจ้ง ชี้สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือ การป้องกันตัวเอง

313

เชียงใหม่เผย 19-20 ก.พ. การระบายอากาศแย่ สั่งทุกพื้นที่งดบริหารจัดการเชื้อเพลิง พร้อมออกคำเตือนให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง งดกิจกรรมกลางแจ้ง ชี้สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือ การป้องกันตัวเอง

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ เพื่อพิจารณารับทราบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร้องขอเข้ามาล่วงหน้า 3 วันก่อนการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งช่วงเวลานี้ยังส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่อำเภอโซนใต้ของเชียงใหม่ร้องขอเข้ามาเพื่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาการร้องขอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในวันที่ 21 ก.พ. 64 ซึ่งก่อนหน้านี้คณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ ได้มีมติให้ทุกพื้นที่งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในวันที่ 19-20 ก.พ. 64

ผศ.ดร.ชาคริต โชตอมรศักดิ หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลต่อที่ประชุม ว่า จากที่ประชุมมีมติให้งดการบริหารจัดการเชื้องเพลิงในวันที่ 19-20 ก.พ. 64 นั้นก็สัมพันธ์กับการคาดหมายสภาพอากาศซึ่งมีลักษณะค่อนข้างแย่ ส่วนวันที่ 21 ก.พ. 64 หากพิจารณาจากเส้นกราฟการคาดหมายอากาศก็จะพบว่า วันดังกล่าวมีความเร็วลมและอัตราการระบายอากาศค่อนข้างดี สามารถพิจารณาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้

“ต้องเน้นย้ำในวันที่ 19 และ 20 ก.พ. 64 หากพิจารณาจากเส้นกราฟการคาดหมายอากาศจะเห็นว่า สภาพอากาศจะแย่ เพราะว่า ความเร็วลมลดลง และอัตราการระบายอากาศโดยเฉพาะตอนกลางคืนมีไม่มาก ช่วงตอนกลางวันการระบายอากาศก็ไม่ดี ซึ่งสัมพันธ์กับมติของที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ ที่ให้มีการงดการบริหารจัดการในทุกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกอำเภอ หากพิจารณาในเรื่องของฝนโดยอ้างอิงตำแหน่งจุดวัดคุณภาพอากาศตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ก็จะพบว่า วันที่ 19 ก.พ. มีโอกาสเกิดฝนได้ แต่น้อยมาก การกระจายตัวของฝนครอบคลุมพื้นที่ก็น้อยมาก โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ”ผศ.ดร.ชาคริตฯ กล่าว

ด้าน นางฐิติรัตน์ อินตายวง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมเป็นข้อแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 19-20 ก.พ. 64 ว่า ในช่วงวันที่ 19-20 ก.พ. 64 นี้ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้เสี่ยง ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มนี้ต้องเน้นย้ำว่า ต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงนั้นสามารถขอรับหน้ากากได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านได้

“อีกส่วนหนึ่งคือ ประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การออกกำลังกาย โดยขอให้ติดตามค่าคุณภาพอากาศจาก ทั้ง Air4thai หรือ Air CMI สำหรับบ้านเรือนก็ควรจะปิดให้มิดชิด การทำความสะอาดบ้านเรือนก็ควรเปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถูมากกว่าการปัดกวาด ก็เน้นย้ำในช่วงวันที่ 19-20 ก.พ. นี้ ขอให้ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องให้สังเกตกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการหายใจหอบถี่ ไอบ่อย แน่นหน้าอก แสบตา หรือผิวหนังมีผื่นคันหรือไม่ หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือให้ไปพบแพทย์ หรือจะใช้อีกช่องทางที่พอจะช่วยได้คือ ใช้แอปพลิเคชัน คลินิกมลพิษออนไลน์ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแอที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับคำแนะนำในการดูแลตัวเอง อย่างเช่นหากว่าช่วงนี้มีอาการไอบ่อย ก็ยังไม่ต้องซื้อยาแก้ไอมากิน ให้จิบน้ำแล้วสังเกตอาการ หากว่ายังคงไอมากขึ้นแล้วมีอาการแน่นหน้าอกก็ให้รีบพบแพทย์ ซึ่งในแอปฯ “คลินิกมลพิษออนไลน์” จะมีความแนะนำ และขอฝากถึงประชาชนว่า สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือ การป้องกันตัวเอง” นางฐิติรัตน์ อินตายวง กล่าว

Facebook Comments