แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” พบเมนูอาหารจาก 40 ร้านดังในเชียงใหม่ ชิมฟรีตลอดงาน 20 ก.พ. 64 นี้

1499

แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” พบเมนูอาหารจาก 40 ร้านดังในเชียงใหม่ ชิมฟรีตลอดงาน 20 ก.พ. 64 นี้

blank

ไปชิมกัญ(ชา) ชวนเที่ยว “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” พบเมนูอาหารจาก 40 ร้านดังในเชียงใหม่ ชิมฟรีตลอดงาน 20 ก.พ. 64 นี้
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเที่ยวโครงการ “แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)” เป็นกิจกรรมในการนำชิ้นส่วนกัญชา ในส่วนของต้น ราก และใบ ที่สามารถน้ำมาใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย มาปรุงประกอบอาหาร โดยมีร้านชื่อดังในเชียงใหม่เข้าร่วมงานกว่า 40 ร้าน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ก.พ. 64 เริ่มลงทะเบียน 08.30-09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้