วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

379

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

oOHoeD.jpg วันนี้ (17 ก.พ. 64) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีหลอมและถวายทองคำหุ้มปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมได้รับเมตตาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

S 106405964

S 106405960

การจัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในครั้งนี้ เป็นการเปิดรับบริจาคเงินและทองคำจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทำบุญเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้ทองคำน้ำหนักรวมเกือบ 4 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งทองคำที่ได้ทั้งหมดจะนำไปหลอมให้ก้อนทองคำ และจะนำไปรวมกับการจัดพิธีหลอมในครั้งที่ 1 ซึ่งได้ทองคำรวมทั้งสองครั้งกว่า 10 กิโลกรัม ก่อนจะทำการรีดเป็นแผ่นทองคำ เพื่อนำไปทำเป็นปลีหุ้มยอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอีก โดยจะได้มีกำหนดประกอบพิธีสมโภชและหุ้มปลียอดพระธาตุในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

S 106405955

S 106405957

S 106405962S 106405961

S 106405966S 106405968S 106405969S 106405971S 106405973S 106405974**********
ศราวุธ เจิมจันทร์/วสันต์ มีจินดา/วรัญญา สงค์ประเทศ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 กุมภาพันธ์ 2564