ประกันสังคมเชียงใหม่ แจงการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

2223
blank

ประกันสังคมเชียงใหม่ แจงการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ

21949ประกันสังคม เชียงใหม่ ชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามโครงการ “ม33 เรารักกัน” รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคโควิด-19

21948

วันนี้ (16 ก.พ. 64) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 4,000 บาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นผู้ประกันตน มาตรา33 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

21950

สำหรับการลงทะเบียนในโครงการ ม33เรารักกัน จะทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กึมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564 โดยธนาคารจะคัดกรองข้อมูลระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 จากนั้นยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 และจะมีการเริ่มโอนเงินผ่าน “เป๋าตัง” ทุก ๆ วันจันทร์ คือ วันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท และสามาถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ ได้ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com จากนั้นธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองและแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -4 เมษายน 2564

/////////////////
กุลนาฎ คำปันปู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2564