Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือ "เสือไฟ" ผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ จากการดับไฟป่า เพิ่มเติมอีก 1.9 แสนบาท จากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยฯ

เชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือ “เสือไฟ” ผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ จากการดับไฟป่า เพิ่มเติมอีก 1.9 แสนบาท จากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยฯ

-

เชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือ “เสือไฟ” ผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ จากการดับไฟป่า เพิ่มเติมอีก 1.9 แสนบาท จากกองทุนช่วยผู้ประสบภัยฯ

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน เป็นช่วงเปลี่ยนสภาพอากาศสู่ฤดูร้อน ผนวกกับเป็นฤดูกาลที่มีการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร จากประเทศเพื่อนบ้าน และในจังหวัดต่างๆในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยการผกผันของอุณหภูมิ(Temperature Inversion) การไหลเวียนและถ่ายเทของอากาศไม่ดี ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด เป็นต้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแนะนำวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ดังนี้

1. สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เมื่อเดินทางออกไปข้างนอก หรือต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง กรณีกลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อขอรับหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้บ้าน

2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีระดับค่า ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศ์เมตร โดยติดตามค่า PM 2.5 จากแอฟพลิเคชั่นของ Air4Thai และแอฟพลิเคชั่น AirCMI สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่จำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยง

3. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ทำความสะอาดอาคารที่อยู่อาศัย ติดตั้งอุปกรณ์ลดฝุ่นละอองภายในบ้าน หรืออาคารที่พักอาศัย รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าไปใช้บริการห้องปลอดฝุ่นที่หน่วยบริการใกล้บ้าน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นประจำตำบลได้

4. ให้ดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่ อาการหายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด ไอบ่อย แน่นหน้าอก แสบตา ผิวหนังมีผดผื่นแดง และประชาชนทั่วไป หมั่นสังเกตอาการ และกลุ่มเสี่ยงควรดูแลตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ หรือสอบถามที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการลงไปยังสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้คำแนะนำการป้องกันตัว และการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-211-048-50 ต่อ 124

Must Read

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน “พายุฤดูร้อน” ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน "พายุฤดูร้อน" ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิมยมวิทยา ออกประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564)" ฉบับที่ 8 ลงวันที่...
error: Alert: Content is protected !!