Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่สั่งเบรกการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชี้เป็นช่วงเอื้อต่อการสะสมมลพิษ เผยพบจุดความร้อนนอกเหนือการจัดการมากกว่า 50% ผสมโรงกับเผารอบเชียงใหม่ส่งผลให้อากาศแย่

เชียงใหม่สั่งเบรกการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชี้เป็นช่วงเอื้อต่อการสะสมมลพิษ เผยพบจุดความร้อนนอกเหนือการจัดการมากกว่า 50% ผสมโรงกับเผารอบเชียงใหม่ส่งผลให้อากาศแย่

-

เชียงใหม่สั่งสั่งเบรกการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชี้เป็นช่วงเอื้อต่อการสะสมมลพิษ เผยพบจุดความร้อนนอกเหนือการจัดการมากกว่า 50% ผสมโรงกับเผารอบเชียงใหม่ส่งผลให้อากาศแย่

วันที่ 16 ก.พ. 64 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ เพื่อพิจารณารับทราบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร้องขอเข้ามาล่วงหน้า 3 วันก่อนการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งช่วงเวลานี้ยังส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่อำเภอโซนใต้ของเชียงใหม่ร้องขอเข้ามาเพื่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

หลังการประชุมคณะทำงานฯ ผศ.ดร.ชาคริต โชตอมรศักดิ หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวการคาดการณ์ลักษณะอากาศใน 3 วันข้างหน้า ว่า ช่วงวันที่ 17-18 ก.พ. 64 มีโอกาสที่จะเกิดฝนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กระจายเป็นแห่งๆ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมพื้นที่มากเช่นฝนในช่วงวันที่ 7 – 8 ก.พ. ที่ผ่านมา ฝนที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีทั้งด้านดีและอาจจะส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก เรื่องนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ที่ต้องใช้ไฟหากเกิดฝนในพื้นที่ดังกล่าว

“การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการใช้ข้อมูลจากหลางแหล่ง ทั้งของกรมควบคุมมลพิษ เครือข่ายดัชท์บอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเครือข่ายอื่น เพื่อนำมาประมวลผลถึงสถานการณ์ของฝุ่นควันในแต่ละอำเภอทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์ล่วงหน้า ก็พบว่าในแง่ของการระบายอากาศในช่วง 3 วันข้างหน้านี้ การระบายอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ดี ทางศูนย์บัญชาการฯ จึงตัดสินใจว่า ในวันที่ 19 วันที่ 20 ก.พ. ให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกชนิดในทุกพื้นที่ของเชียงใหม่” ผศ.ดร.ชาคริตฯ กล่าว

หัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการฯ กล่าวอีกว่า สำหรับจุดความร้อนที่ตรวจพบในช่วงนี้ยังพบว่ามีบางส่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการร้องขอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงมากกว่า 50% ของจุดความร้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้นช่วงนี้จึงต้องช่วยกันเฝ้าระวังจุดความร้อนที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ที่มีการร้องขอบริหารจัดการเชื้อเพลิง รวมถึงจุดความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย เพราะเมื่อนำการประเมินทิศทางลมมาเปรียบเทียบกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่นอกการร้องขอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและพื้นที่รอบจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงนี้เอื้อต่อการสะสมมลพิษทางอากาศ

Must Read

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน “พายุฤดูร้อน” ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน "พายุฤดูร้อน" ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิมยมวิทยา ออกประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564)" ฉบับที่ 8 ลงวันที่...
error: Alert: Content is protected !!