จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลดฝุ่นควัน PM 2.5 “เติมรักให้อากาศ” ประจำปี 2564

440

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” ประจำปี 2564 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันที่ 16 ก.ก. 64 ที่ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เติมรักให้อากาศ” ประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป

S 106364957

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเติมรักให้อากาศ ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อเศรฐกิจ โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นความร่วมมือในด้านการงดเผาในที่โล่ง การงดใช้รถยนต์ควันดำ การพ่นละอองน้ำจากบนอาคารสูงและที่พักอาศัย และการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ฯลฯ

S 106364956

นอกจากนี้ ยังมีการลงนามร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพ่นละอองน้ำรอบอาคาร การจัดทำ Safety Zone การจัดสวนแนวตั้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อไปฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศตามจุดต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

S 106364955S 106364958S 106364959